Midt-Norsk treff 2014

Granmo Camping,
Oppdal 15. - 17. august

For sjette år på rad arrangerer Amazonklubben i Midt-Norge sitt populære Midt-Norsk treff. Deltakere fra fjern og nær kjenner dette som et populært og hyggelig møtested, men først og fremst er det de lokale eierne av Amazon og annen klassisk Volvo som setter hverandre i stemne.

Med klassisk Volvo tenker vi helst på biler fra perioden etter 1947, men har du en av de eldste bilene i Volvo-familien er vi selvsagt stumme av beundring. I år er treffet åpent for klassiske Volvo personbiler til og med årgang 1984 og vi håper på riktig mange flotte veteraner av merket Volvo.

For Amazoner konkurreres det i tre klasser, original , modifisert og ombygd. I tillegg har vi premier for andre Volvobiler slik som PV/Duett, P1800 og 140/160 serie. Nytt av året er at vi også premier det vi har valgt å kalle "Yngre Volvo veteran" altså biler fram til og med 1984. Det vanker også premie for beste patina og lengste kjørelengde og her deltar alle utstilte kjøretøy.

Program for treffet vil som vanlig bestå av flotte biler, sosiale treff, cruising og utstillinger. Blant gode venner hører selvsagt god mat også med.

Etter flere vellykkede treff møtes vi å år på Granmo Camping i Oppdal. Valget av ny plass på Oppdal denne gangen henger sammen med at vår gamle møteplass på stedet ikke lenger egner seg til denne typen arrangement.

Granmo Camping ligger ca 6 km sør for Oppdal og har moderne faciliteter og godt om tumleplass for våre biler og medlemmer. Her reserveres hyttene for oss fram til 1. august, men det kan også bli tilgjengelig noen enklere hytter for bestilling fra 2. august.
Les mer om plassen her.

Vi har også gjort avtale med Smegarden Camping like i nærheten. De reserverer også sine hytter for oss for bestilling fram til fram til 1. august.
Les mer om plassen her.

Merk:

- Bestilling av hytter gjøres av den enkelte direkte med plassen.
- Alle fellesarrangement finner sted på eller med utgangspunkt i Granmo Camping.

Marked:

Dessverre har det i tidligere år ikke lyktes å etablere et fungerende volvomarked i tilknytning til treffet. Det er selvsagt allikevel tillatt å ta med deler som selges "fra bakluka" på den enkelte bil underveis i arrangementet.

 


 
 
Lenker til aktuell informasjon:

- Program, klikk her

- Kart over cruising åpnes her

- Gullgraverkurs annonseres her

- Klasser for utstilling, klikk her

- "Flyer" for treffet, klikk her

 

Etter treffet:

- PREMIELISTA finner du her

-Medieomtale:

Forhåndsomtale i OPDALINGEN
Billedkavalkade i OPDALINGEN
Reportasje i nettavisa OPP

Til sammen deltok 39 biler

 

Overnatting:

Overnatting kan skje i telt, campingvogn eller hytte. Hytte bestiller du selv direkte fra ønsket campingplass på følgende telefonnummer innen 1. august:

Granmo Camping: tlf. 996 42 947

Smegarden Camping: tlf. 916 74 750

For begge plassene gjelder:

Hyttene er reservert for oss fram til 1. august.
Husk å si at du skal på treff når du bestiller

Ved bestilling av hytter er det "først til mølla" som gjelder. Er du for sent ute kan det også bli noen hytter ledig på Granmo Camping etter 2. august.

Treffpriser:

Deltakeravgift  
200,00
Lunchbiletter "Hjerkinnhus":*    
- Deltakere og familiemedlemmer  
150,00
- Barn u/ 15 år i betalende familie  
75,00
- Barn under 5 år gratis
 
- Gjester uten deltakeravgift  
200,00

*Nye priser pga. bedre avtale.

NB! Klubben har ikke kortautomat. Ta derfor med kontanter for betaling av deltakeravgift, lunch og kioskvarer.
   
     
   
Webansvarlig: Norsk Volvo Amazon Klubb, Midt-Norge. Siden er oppdatert: 18. august 2014.